Resultat

Vi har nu lagt upp en preliminär lista som inte är kontrollerad och godkänd. Den saknar även de korrigeringar som lämnades in under tävlingshelgen, men vi arbetar med att få in dessa.

Se: Resultat

Första start söndag

Första start för alla skyttar är planerat att vara samma tid som tidigare aviserat. D.v.s. hade du 09:00 för ditt Fält A varv, då är det fortfarande 09:00. Det är efterliggande tider som kan korrigeras. Enda undantaget är överenskommelser vi kan göra med skyttarna på plats. Vi arbetar på en ny startlista, men har tyvärr ingen klar ännu.

Söndag 19/6

På grund av det kraftiga regnet kombinerat med vind så har en hel del målmaterial för fält gått sönder.

Tävlingen under söndagen kommer därmed endast innefatta 8 stationer.

Fält B har även blivit flyttat till söndagen, den kommer gå efter Fält A och R har gått.

Korrigering av starttider kommer ske i den mån skyttar är på plats.

Startlista

Version 1 av startlistan samt lista på alla anmälda lag finns nu upplagda på hemsidan.

Ser ni några felaktigheter, kontakta tävlingsledningen snarast så att vi kan korrigera detta!

Fakturor

Nu har alla fakturor skickats ut. Sista betalningsdag är satt till 9:e juni. Detta för att pengarna ska finnas på Umeå PKs konto senast den 10:e juni. Om pengarna inte inkommit kommer starterna att strykas.

Vi önskar att alla klubbar kontrollerar fakturan för felaktigheter och stämmer av mot den anmälan som är gjord. Detta inkluderar storlek på eventuell tröja och keps.

Önskad lunch betalas på plats, vi kommer endast kunna ta emot kontant betalning.

Startlistan ska anslås senast 12:e juni.

Om det är några frågor, kontakta tävlingsledningen så kan dom hjälpa er reda ut eventuella frågetecken.

För den nyfikne så kan vi meddela att det är mer än 200 anmälda skyttar som gemensamt ska genomföra över 640 starter (just över 410 i fält och 230 i precision). Det är även anmält just över 100 lag.

Sista anmälningsdag passerad

Nu har sista anmälningsdag varit och vi arbetar hårt med att sammanställa alla anmälningar och kontrollera så det inte smygit sig in några felaktighter eller konstigheter. Detta innebär att det kan komma frågor till de som är ansvariga för anmälan. Försök besvara dom så fort som möjligt!

Allt eftersom alla anmälningar blir kontrollerade och genomgångna kommer fakturorna att skickas ut.

Förändring av tolkning av inbjudan

På inbjudan står det följande braska:

”Vår önskan är att alla skyttar ska få deltaga i allt. Om det blir för många startande måste vi begränsa antalet starter till max två per dag. Ovan gäller förutom att det är max en start i vapengrupp C.”

Det har inkommit frågor om denna och vi väljer att korrigera det till att vara endast gälla samma dag. Det innebär att i Precision kan man välja att starta i en av Vy/Vä/D/J på fredagen och även starta i Precision C på lördagen.

På grund av denna förändring väljer vi att även förlänga anmälningstiden till på fredag, alltså den 27 maj. För att ge skyttarna en chans att korrigera sin anmälan.

Anmälningar som redan är insända kan uppdateras fram till och med den 27:e maj.